Home
Vaquero westernzadels    Venlo - Nederland
Vaquero Stock Saddle Company    Krefeld - Deutschland
Informatie.
Veelal bestaat het 1e contact met klanten uit een
uitwisseling van informatie. Naast een goede
informatiebron op Facebook (groep “Alles over
westernzadels”), kunnen klanten telefonisch of
schriftelijk (e-mail geniet mijn voorkeur) informatie
inwinnen.
De volgende stap in het zakelijke traject bestaat uit
het maken van een afspraak voor het inmeten van
het paard.
Inmeten.
De sessie voor het inmeten van het paard verplicht
de klant tot niets.
De inmeet-sessie is gratis indien men met het
paard naar de locatie van Vaquero (Venlo) komt.
Wil men het inmeten laten plaats vinden op locatie,
wordt daartoe een reiskosten / reistijd vergoeding
in rekening gebracht, op basis van de afstand
Venlo-locatie-Venlo. De kosten daatoe worden
vooraf bekend gemaakt en dienen voor het inmeten
te worden voldaan.
Aansluitend aan het inmeten, zal met de klant
uitvoerig overleg gepleegd worden omtrent
uitvoering, opties en dergelijke.
Offerte annex specificaties.
Na het inmeten krijgt de klant binnen 2 dagen een
offerte toegezonden, met daarbij de specificaties
die het resultaat zijn van het inmeten en de
afstemming met de klant. Deze specificatie omvat
de maten van de benodigde zadelboom en alle
opties die de klant wenst.
De offerte is 14 dagen geldig.
Acceptatie.
De klant effectueert de offerte in een opdracht, door
de offerte en de leveringsvoorwaarden te
ondertekenen en door het voldoen van een
aanbetaling zoals op de offerte omschreven.
Hierna zullen de benodigde onderdelen en
materialen besteld worden en zal de opdracht in de
planning worden opgenomen.
Aflevering.
Ongeveer 2 weken voor gereedstelling van het
zadel zal de klant daartoe geinformeerd worden. Na
gereedstelling wordt het zadel overeenkomstig de
afgesproken leverings condities aan de klant
afgeleverd.
Op al mijn werkzaamheden en diensten zijn mijn
algemene voorwaarden van toepassing.
Deze dienen bij de opdracht voor gelezen en
aanvaard te worden ondertekend.
Een actuele kopie van deze voorwaarden kan hier
worden gedownload
Ik heb geen winkel, maar
iedereen is van harte welkom
in mijn atelier. Wel even
vooraf een afspraak maken.